Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2017

Националните интереси в условията на хибридна война

Все повече партии и политици започват да отъждествят своето говорене и прояви със защита на националния интерес. Заемат удобната позиция в политическия център и веднъж опаковали се в националния флаг маргинализират политическите си противници. Всички без изключение го правят с висши идеалистични подбуди, заклеват се, че са българофили, но много често подразбират, че българския не може да не бъде тъждествен с руския, турския или нечий друг национален интерес. Просто в съзнанието си те не мислят, че България е нещо различно от Русия или Турция или друга трета страна.
В публичният дебат пък изобщо не се прави разлика между различните видове "Русия" или "Турция" - тази на властта, на вождовете, на културата, на обикновените хора, на бизнесмените, на олигарсите. Събирателното "Русия", например, включва и миналото и настоящето, тук са и руските освободители, и Сталин и Коминтерна, и руските СМЕРШ-ове и наложения геноцид върху българския елит, на осъдените и екз…

Фактор: Подменената България

Живеем в паралелен свят на привидности, в който трудно можем да намерим отправната точка на истината и познанието. Веднага след началото на прехода партийната номенклатура взе мерки, за да лиши от възможността скритите страници на историята да се превърнат в нови котви на нормалност и справедливост. Подмениха символите, знаците, жалоните в Историята. И когато започнахме да разкриваме истината, се погрижиха отново Те да бъдат на „входа“ и на „изхода“, и да контролират съзнанието по не по-малко ефективен от тоталитарния режим метод. "Библиотекарите" на ДС приватизираха един от символите на независимата българската политика - Стефан Стамболов. Върху паметта и историята на неговото управление можеше и трябваше да се изгради новото самочувствие на българския държавник и способността му да се изолира от външни влияния. Вместо това от ДС и БКП му направиха паметник, но не такъв като на чуждата ни Съветска Армия - да доминира над околното пространство и да внушава сила, а разцепена…

Bulgaria Analytica: Националният интерес в условия на преход

Все повече партии и политици започват да отъждествят своето говорене и прояви с израз и защита на националния интерес. Заемат удобната позиция в политическия център и веднъж опаковали се в националния флаг лесно могат да маргинализират политическите си противници. Всички без изключение твърдят, че го правят от идеалистични подбуди, заклеват се че са българофили, но много често под това разбират, че българския интерес е тъждествен с руския, турския или нечий друг национален интерес. В съзнанието си тези политици не допускат, че България е нещо различно от Русия или Турция. В публичният дебат пък изобщо не се прави разлика между различните видове „Русия“ или „Турция“ – тази на властта, на вождовете, на културата, на обикновените хора, на бизнесмените, на олигарсите. Събирателното „Русия“, например, включва миналото и настоящето, тук са и руските войни в руско-турската война, но и Сталин и Коминтерна, руските СМЕРШ-ове и наложения геноцид върху българския елит. В сметката са и осъдените…