Skip to main content

Posts

Showing posts from 2018

Bulgaria Analytica: Време е ЕС да погледне реалността и преразгледа климатичните си политики

Срещата в Катовице е само първата от много срещи по климатичните промени, на които светът ще трябва да приеме, че амбициите да регулира климата, трябва да се вместят в рамките на възможното, справедливото и споделеното. Парижките споразумения остават непостижима цел, ако се съди по данните и тенденциите за въглеродните емисии през последните години. САЩ, и без да са част от Парижските споразумения по климата, продължават да намаляват емисиите си. ЕС също съкращава въглеродния си отпечатък, но усилията от двете страни на Атлантика изглеждат обречени. В последна сметка ЕС и САЩ формират под 35% от глобалното равнище на емисии, като процентите падат, а способността им да наложат своята визия върху останалия свят, още по-малко да финансират екосъобразни ограничения върху икономическото им развитие в глобален мащаб е нищожна. Този екстензивен, субсидиран модел на борба чрез ограничения стигна предела на своите възможности. Дълги години докладите по климатичните промени се движеше между кр…

Bulgaria Analytica: The EU needs to reconsider its climate change policies

The meeting in Katowice is only the first of many dedicated to climate change, where the world is finally sobering up to the fact that ambitions to affect the climate must fit reality, be fair and be shared.
Paris agreements remain an unattainable goal if judged on data gathered and trends in carbon emissions dynamics in recent years. The U.S., which did not ratify the Paris climate agreement, continues to reduce its emissions. The EU has also managed to reduce its carbon footprint, but efforts on both sides of the Atlantic seem to be too little to affect global parameters of carbon pollution. Ultimately, the EU and the U.S. make up 35% of global emissions, with their share falling. Their ability to lead and shape the global agenda, however, wanes. So does their willingness and capacity to fund environmentally-friendly restrictions in emerging markets. This extensive, heavily subsidized model of fighting climate change via restrictions on growth, has reached the stage of self-denial. …

Bulgaria Analytica: National security - the convenient excuse for poor governance and corruption

The issue of why the EC imposed an unprecedented fine of 77 million euros on the Bulgaria Energy Holding (BEH) and its subsidiaries, Bulgartransgaz and Bulgargaz, is quite extensive, and a single angle of analysis could hardly tell the whole story. I will focus on a more holistic approach, answering questions about matters on which the audience has been kept in the dark or misled by “experts” serving the culprits consciously/for a reward/ or through incompetence or naivete. 1. Attempts to subdue the real issue, as stated in the EC’s investigation, and direct criticism to the complainant, Overgas, are irrelevant and decry nervousness. The benefits of the EC decision will be shared by all customers and players in the gas market, not just Overgas. Following this decision of the Directorate-General for Competition of the EC, any company that is denied equal treatment trying to use gas infrastructure to transit, store, or trade in Bulgaria can rely on this precedent and shortcut court pro…

Bulgaria Analytica: Националната сигурност - удобното извинение за лошо управление и корупция

Темата защо ЕК наложиха безпрецедентна глоба на БЕХ и неговите дъщерни дружества е доста обширна и само с един ъгъл на анализ трудно ще бъде обхваната. Ще се спра само на някои отворени въпроси, които публиката не знае, а обслужващите властта „експерти“ съзнателно /поради възнаграждение/ или несъзнателно /поради незнание/ пропускат. 1. Опитите да се потисне информационно темата, като се намери удобен виновник извън наказаните, в лицето на подалия жалба – Овергаз, са неадекватни и издават нервност. Ползите от това решение на ЕК са за всички играчи на пазара, а не само за Овергаз. След този акт на Генерална дирекция „Конкурентноспособност“ всяка компания, която иска да ползва инфраструктурата, да транзитира, складира или търгува с газ в България, ако и бъде отказан равен достъп, може спокойно по съкратена процедура да ползва това решение на Генерална Дирекция „Конкуренция“ и получи удовлетворение през съда срещу българската държава /за това че не прилага европейското право/ и най-вече …

Изводи от срещата с Джон Съливан - оптимизмът отстъпва на реализма

Погледнах информацията за срещата на премиера Борисов с Джон Съливан, заместник държавен секретар на САЩ. Дори оскъдните прес съобщения и снимки носят послания. При интелигентни политици посланията могат да бъдат вплетени умело в официалните изявления и да позволят на публиката да се досети за недоизказаното, като оцени стила и фината недоизказаност. По избора на участвуващите в разговора от българска страна се съди за моментното състояние на "най-близкия кръг" на премиера. Веднага се набиват няколко неща, а на първо място - присъствието на финансовия министър Горанов, което не е никак логично. Изборът е от страна на Борисов, който изглежда държи да покаже, че му е "човекът с кръстника" е лично нему доверено лице, поради което не случайно мнозина го считат за "наследник в сянка". Нищо че Цветан Цветанов има амбиции един ден да наследи Шефа.
Странно е, че в дясно от него не е Екатерина Захариева, но тя направи отделна среща, и вероятно ще обяснят отсъствие…

Иванчева и Петрова - ефектът на "бездействието" върху прегрял пазар на недвижимости

Днес си мислих за големият "грях" на Иванчева и Петрова, за това че спирали апетите на строителите да построят големи и много сгради в Младост. Защото пречела на бизнеса, особено с недвижимите имоти. Ерго била против икономическото развитие на столицата. Като човек, който още в първите години на професионалното си развитие се занимавах с недвижимости, мога още от сега да ви уверя . тези две жени, не зная дали съзнателно или несъзнателно, но са предпазили или поне отложили краха на пазара на недвижимости и спукване на имотния балон, който постоянно се надува от несъобразени с търсенето проекти на микса от корупция и пари.. Всеки в бизнеса ще ви каже, че в София все по-голяма част от новопостроените жилища вечер не светят или има много прозорци, които не светят. Защото апартаментите се купуват като инвестиция, без изобщо да има идея да намерят някога наемател или собственик. Все повече офисни и жилищни площи остават незаети, но бизнеса с кредитите и най-вече прането на пари през…

Геополитически и пазарни последствия от Южен поток Лайт

Измененията в енергийната стратегия изискват нов поглед към рисковете и възможностите, свързани с променящата се динамика на потоците на природен газ в региона, с появата на надеждни и съществени алтернативи на руския газ. Номиналната концепция за мрежовите оператори – неутралност и равна дистанция – изглежда все по-проблематична, доколкото предлаганите от оператора капацитети идва с дългосрочни договори за транзит. Идеята, че българския ТСО следва да третира текущия си клиент по същия начин, както и новите потенциални играчи, пропуска да отчете основната характеристика на нелиберализираните пазари на газ – новите участници са далеч от възможностите на лидера в пол позиция, особено когато държи 94% от доставките и 100% от капацитета за транзит. Ако ситуацията остане непроменена, тази позиция на оператора на българската преносна и транзитна мрежа ще се тълкува като скрита подкрепа за „Газекспорт“. Последствията от избора на българското правителство за мащаба и посоката на инвестиции в…